Varför fördröjs insamling från vissa nätbolags kundsidor?