När kommer månadsvärden för alla mina mätpunkter vara insamlade?