Hur ser jag vilka mätpunkter som saknar senaste månadsvärdet?