Är det möjligt att få ytterligare uppföljning på insamlingen?