Om ett månadsvärde saknas på kundsidorna, kan Metry samla in det på annat sätt?