Varför saknas fortfarande månadsvärdet för en eller flera mätpunkter?