Varför visas 0-värden i användarportalen när jag vet att det finns en förbrukning?