Jag kan inte se mina mätpunkter i mitt (externa) uppföljningssystem?